Nieuws

Op de hoogte blijven? Schrijf U hier in voor onze nieuwsbrief.
Klik hier om eventuele kopij aan te leveren.

Weverijmuseum
Nieuws

Open Monumentendag

De Heemkundekring organiseert diverse activiteiten in en rond Het Weverijmuseum.

Open Monumentendag in het Weverijmuseum

Zaterdag 12 september a.s. opent wethouder Steenbakkers de Open Monumentendag in het Weve-rijmuseum. De Open Monumentendag is op 12 en 13 september en heeft als thema Kunst & Am-bacht. De Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ organiseert de activiteiten. Er is een tentoonstelling in het Weverijmuseum, Molenstraat 21 in Geldrop, u kunt ook het We-verijmuseum zelf bekijken, meedoen aan een minirondje Geldrop en op zondag houdt de Wiele open dag. Genoeg redenen om eens een kijkje te nemen en te zien wat er aan Kunst & Ambacht in onze regio aanwezig is. De openingstijden zijn van 11.00-17.00 uur, de toegang tijdens de Open Monu-mentendag is vrij.

Het programma voor 12 en 13 september
- tentoonstelling: buiten bij de entree zijn mandenvlechters actief, binnen vindt u films van broeder Evaristus van de Nazarethschool, misschien herkent u zichzelf! Ook een feest van herkenning zijn de grote foto’s van bekende plekjes in Geldrop. U ziet een iconenschilder aan het werk: kunst en ambacht komen ook hier samen. Er is een vitrine met textiele kunstwerken van Engelen en Evers, een verzameling bidprentjes en er zijn archeologische vondsten uit deze regio. Een maquette laat zien hoe Geldrop er in 1830 uitzag.

- ‘Van steen tot scherf’: op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur kan iedereen zijn of haar archeo-logische vondst laten beoordelen door deskundigen van de werkgroep archeologie van de Heem-kundekring.

-Het Weverijmuseum zelf is ook geopend, u kunt de oude machines bekijken, de ambachten spin-nen, twijnen, weven, en de kunstwerken die daaruit kunnen voortkomen. Medewerkers zijn aanwezig om uitleg te geven en een machine te demonstreren.

-Rondje Geldrop is aanwezig met informatie, bij voldoende deelname kan ook diezelfde middag een Rondje richting kasteel worden gelopen. Er is een boekje verkrijgbaar met informatie over een aantal belangrijke monumenten in Geldrop, de Heemkundekring heeft dit boekje samengesteld, in samen-werking met Rondje Geldrop.

-De Wiele bestaat 45 jaar, zij houdt open huis op zondagmiddag vanaf 13.00 uur, u kunt gratis mee-doen aan korte workshops.

De Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten heeft veel interessante informatie bij elkaar ge-bracht. Iedereen is van harte welkom in het Weverijmuseum om dit te bekijken. Openingstijden za-terdag en zondag 12/13 september zijn van 11.00-17.00 uur. Toegang tijdens de “Open Monumen-tendag” is gratis, zowel voor de tentoonstelling als voor het Weverijmuseum. U krijgt een boekje met informatie over monumenten in Geldrop, bij de Wiele kunt u op zondag korte workshops volgen. Misschien gaat u in de toekomst met andere ogen naar Geldrop kijken: Geldrop heeft historie, heeft monumentale panden, heeft veel Kunst & Ambacht in huis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Gijsberts, tel. 040 2262260;
e-mail: rob.gijsberts@planet.nl

meer info >

Weverijmuseum >
Nieuws / Acties / Evenementen

Mulders Damesschoenen

Interview met eigenaresse Karin Mulders.

Ondernemer in beeld
meer info >

Kerst bij wereldwinkelGeldrop

Wereldwinkel
meer info >

Golden Ticket

Wat kan jij winnen met je Golden Ticket?

Start herinrichting Korte Kerkstraat en Bogardeind
meer info >

De eindjes aan elkaar knopen

Het centrale thema is het opmaken van restmaterialen.

Weverijmuseum
meer info >

Bekijk het resultaat

Projecten Strabrecht College
meer info >

Kraak de Kluis

Heb jij van de Scan & Winactie een Golden Ticket gekregen? Dit kun je ermee doen!

Start herinrichting Korte Kerkstraat en Bogardeind
meer info >

Gemaakt voor Vanessa Fashion

Leerlingen van het Strabrecht College aan het werk voor Vanessa Fashion

Projecten Strabrecht College
meer info >

Coole goocheltruc van Zwarte Piet!

dinsdag 14 november 2017

Heb jij jouw kleurplaat al ingeleverd?

Start herinrichting Korte Kerkstraat en Bogardeind
meer info >

Winnaars actie Korte Kerkstraat

Je kunt er nog bij!

Start herinrichting Korte Kerkstraat en Bogardeind
meer info >