Nieuws

Op de hoogte blijven? Schrijf U hier in voor onze nieuwsbrief.
Klik hier om eventuele kopij aan te leveren.

Weverijmuseum
Nieuws

Open Monumentendag

De Heemkundekring organiseert diverse activiteiten in en rond Het Weverijmuseum.

Open Monumentendag in het Weverijmuseum

Zaterdag 12 september a.s. opent wethouder Steenbakkers de Open Monumentendag in het Weve-rijmuseum. De Open Monumentendag is op 12 en 13 september en heeft als thema Kunst & Am-bacht. De Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ organiseert de activiteiten. Er is een tentoonstelling in het Weverijmuseum, Molenstraat 21 in Geldrop, u kunt ook het We-verijmuseum zelf bekijken, meedoen aan een minirondje Geldrop en op zondag houdt de Wiele open dag. Genoeg redenen om eens een kijkje te nemen en te zien wat er aan Kunst & Ambacht in onze regio aanwezig is. De openingstijden zijn van 11.00-17.00 uur, de toegang tijdens de Open Monu-mentendag is vrij.

Het programma voor 12 en 13 september
- tentoonstelling: buiten bij de entree zijn mandenvlechters actief, binnen vindt u films van broeder Evaristus van de Nazarethschool, misschien herkent u zichzelf! Ook een feest van herkenning zijn de grote foto’s van bekende plekjes in Geldrop. U ziet een iconenschilder aan het werk: kunst en ambacht komen ook hier samen. Er is een vitrine met textiele kunstwerken van Engelen en Evers, een verzameling bidprentjes en er zijn archeologische vondsten uit deze regio. Een maquette laat zien hoe Geldrop er in 1830 uitzag.

- ‘Van steen tot scherf’: op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur kan iedereen zijn of haar archeo-logische vondst laten beoordelen door deskundigen van de werkgroep archeologie van de Heem-kundekring.

-Het Weverijmuseum zelf is ook geopend, u kunt de oude machines bekijken, de ambachten spin-nen, twijnen, weven, en de kunstwerken die daaruit kunnen voortkomen. Medewerkers zijn aanwezig om uitleg te geven en een machine te demonstreren.

-Rondje Geldrop is aanwezig met informatie, bij voldoende deelname kan ook diezelfde middag een Rondje richting kasteel worden gelopen. Er is een boekje verkrijgbaar met informatie over een aantal belangrijke monumenten in Geldrop, de Heemkundekring heeft dit boekje samengesteld, in samen-werking met Rondje Geldrop.

-De Wiele bestaat 45 jaar, zij houdt open huis op zondagmiddag vanaf 13.00 uur, u kunt gratis mee-doen aan korte workshops.

De Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten heeft veel interessante informatie bij elkaar ge-bracht. Iedereen is van harte welkom in het Weverijmuseum om dit te bekijken. Openingstijden za-terdag en zondag 12/13 september zijn van 11.00-17.00 uur. Toegang tijdens de “Open Monumen-tendag” is gratis, zowel voor de tentoonstelling als voor het Weverijmuseum. U krijgt een boekje met informatie over monumenten in Geldrop, bij de Wiele kunt u op zondag korte workshops volgen. Misschien gaat u in de toekomst met andere ogen naar Geldrop kijken: Geldrop heeft historie, heeft monumentale panden, heeft veel Kunst & Ambacht in huis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Gijsberts, tel. 040 2262260;
e-mail: rob.gijsberts@planet.nl

meer info >

Weverijmuseum >
Nieuws / Acties / Evenementen

vakantiesluiting buro é

Wegens vakantie is de winkel van buro é gesloten van 22 juli tot en met 14 augustus.

buro é
meer info >

Expositie 'Ruimte aan de Zomer

Deze prachtige expo met hedendaagse kunst is gratis te bezichtigen in het oude postkantoor.

Galerie De Ruimte
meer info >

Weverijmuseum is weer geopend.

Na een uitgebreide herinrichting is het Weverijmuseum weer open voor bezoekers.

Weverijmuseum
meer info >

Workshop Chinees penseelschilderen

Chinees penseelschilderen, komt uit de zencultuur en is een Oosterse traditionele kunstvorm.

Galerie De Ruimte
meer info >

Openingstijden WW zomer vakantie

Wereldwinkel
meer info >

Op De Schop

Het Weverijmuseum is na een verbouwingsperiode van ruim twee en een halve maand weer open.

Weverijmuseum
meer info >