Actieberichten

Blijf op de hoogte
van centrumplan
Geldrop

Actieberichten

Eerder besloot de gemeenteraad om akkoord te gaan met  de Ontwikkelingsvisie voor het centrum van Geldrop. Het centrum moet meer een verblijfsgebied worden waar bezoekers langer willen vertoeven. Hoe we dit gaan invullen staat in hoofdlijnen in het uitvoeringsprogramma. De afgelopen maanden zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van onderdelen uit dit programma.

Via het Actiebericht Centrumplan Geldrop, houden we u in het kort op de hoogte van wat we gedaan hebben en wat we nog gaan doen. Dit Actiebericht verschijnt een aantal keren per jaar en is speciaal bedoeld voor ondernemers, bewoners en andere partijen uit het centrum van Geldrop.

Hieronder vindt u alle edities van het Actiebericht Geldrop Centrum:

  1. Actiebericht Geldrop Centrum I juni 2014
  2. Actiebericht Geldrop Centrum I maart 2015
  3. Actiebericht Geldrop Centrum I december 2015
  4. Actiebericht Geldrop Centrum I juli 2016
  5. Actiebericht Geldrop Centrum I maart 2017
Nieuws

woensdag 2 augustus 2017
September in het teken van Verleden (ver)weven in heden!

woensdag 2 augustus 2017
Start herinrichting Korte Kerkstraat

dinsdag 16 februari 2016
Werken aan een nieuw centrum!