Centrumplan Geldrop

Blijf op de hoogte
van centrumplan
Geldrop

Centrumplan Geldrop

Centrumplan Geldrop

Geldrop centrum wordt huiskamer van het dorp!

Het fraaie plan van stedenbouwkundige Aad Trompert is vanwege de huidige economische situatie niet haalbaar. De afgelopen jaren is er een nieuw plan ontwikkeld. De herijking van het oude centrumplan met de daarbij behorende uitgevoerde onderzoeken en conclusies heeft de afgelopen tijd plaatsgevonden. Het nieuwe plan past daarom beter bij deze tijd.

Nieuwe plan

Het centrum van Geldrop zou de huiskamer van het dorp moeten zijn. Een centrum waar het op iedere hoek van het grote carré (Horecaplein - Heuvel - Korte Kerkstraat – Langstraat) mogelijk is om een kop koffie te drinken, wat te eten of gewoon op een bankje te zitten. Een centrum dat bezoekers uitnodigt om niet alleen ‘boodschappen te doen’, maar ook om er te gaan winkelen, te recreëren en te verblijven.

Bezoekers moeten zich er thuis voelen. En dit begint bij betere stalling- en parkeervoorzieningen. Ook de openbare ruimte kan vriendelijker, minder stenig, met duidelijke straatwanden die de ruimte begrenzen, veel meer groen, speeltoestellen voor kinderen, fraaie verlichting, goede bewegwijzering en meer plekjes om te zitten. De sfeervolle inrichting van het horecaplein is hierbij leidend. In de rest van het centrum moeten dezelfde materialen terugkomen die aansluiten op de monumentale panden die het centrum rijk is. Daarnaast gaan we in samenwerking met centrummanagement aan de slag om een voldoende en gevarieerd aanbod van winkels te realiseren. Kortom: op allerlei terreinen is er werk aan de winkel. Wilt u meer weten over het nieuwe plan? Ga dan naar Visie en Uitvoering.

Klankbordgroepen

De klankbordgroepen bewoners en inwoners en andere gesprekspartners - onder andere het Kasteel en het Weverijmuseum -  zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma. Zij hebben vanuit een enorme betrokkenheid bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan. In een gezamenlijk slotadvies onderstrepen ze de noodzaak tot snelle uitvoering, ook al hebben ze op enkele punten een andere opvatting. 

Een groot deel van de adviezen is overgenomen. Zo hebben beide klankbordgroepen in hun adviezen gepleit voor het behoud van het historische fundament van het centrumgebied van Geldrop en dus het in stand houden van en versterken van het carré,gelegen binnen het stratenplan van de Langstraat, de Heuvel, de kleine Heuvel en de Korte Kerkstraat. Ook het advies om het horecaplein als referentie te gebruiken voor de invulling van de rest van het centrum wordt overgenomen. Op één punt liepen de meningen uiteen. Beide klankbordgroepen zagen graag autoverkeer door de Korte Kerkstraat. Zij stelden voor om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Korte Kerkstraat, Langstraat en Heuvel. Volgens de klankbordgroepen zou het instellen van inrichtingsverkeer zorgen voor eenduidigheid, rust en sfeer. De gemeenteraad besloot echter (niet geheel unaniem) om te gaan voor de variant waarin er in de Korte Kerkstraat geen verkeer wordt toegestaan. Dit zou voor de meerderheid van de gemeenteraad een te groot beslag leggen op de openbare ruimte.

Nieuws

woensdag 2 augustus 2017
September in het teken van Verleden (ver)weven in heden!

woensdag 2 augustus 2017
Start herinrichting Korte Kerkstraat

dinsdag 16 februari 2016
Werken aan een nieuw centrum!