Visie en uitvoering

Blijf op de hoogte
van centrumplan
Geldrop

Geldrop centrum. Plek met een hart!

Op dit moment ligt een groot deel van het centrum van Geldrop er slecht bij. Het centrum heeft vooral de functie van boodschappencentrum. Er is nauwelijks sprake van aangenaam shoppen. De verblijfstijd van veel bezoekers is kort. Om het tij te keren is een centrumplan opgesteld met daarin een centrumvisie en een uitvoeringsprogramma. Deze documenten vormen de basis van het nieuwe centrumplan. Direct na de zomervakantie start de 1e fase: herinrichting Langstraat. 

Visie-  en uitvoeringsdocumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

woensdag 2 augustus 2017
September in het teken van Verleden (ver)weven in heden!

woensdag 2 augustus 2017
Start herinrichting Korte Kerkstraat

dinsdag 16 februari 2016
Werken aan een nieuw centrum!