Centrumplan nieuws

Blijf op de hoogte
van centrumplan
Geldrop

Herinrichting Bogardeind

Start herinrichting Korte Kerkstraat

Nieuwe fase Centrumplan Geldrop: start herinrichting Korte Kerkstraat

Het centrum van Geldrop moet meer een verblijfsgebied worden waar bezoekers langer willen vertoeven. Hoe we dit invullen staat in hoofdlijnen in het uitvoeringsprogramma Centrumplan Geldrop. Zowel de ontwikkelingsvisie als het uitvoeringsprogramma staan op www.geldropcentrum.nl. Hier vindt u al het nieuws over de uitvoering van het centrumplan. Begin 2016 is de eerste schop de grond ingegaan. Inmiddels is de Langstraat heringericht en zijn er nieuwe bankjes en prullenbakken (zie foto) geplaatst. Ter hoogte van Vögele komt binnenkort nog een zitbank. Onlangs is de aansluiting met het Bogardeind vernieuwd (zie foto). De volgende stap van het plan is de herinrichting van de Korte Kerkstraat.

Herinrichting Korte Kerkstraat
Het ontwerp voor de Korte Kerkstraat heeft in december 2016 en januari 2017 ter inzage gelegen. Ook zijn er twee inloopavonden georganiseerd, Er zijn twee varianten gepresenteerd: één met en één zonder aparte fietsstrook door de straat. De voorkeur van de meeste ondernemers en omwonenden gaat uit naar de variant zonder fietspad: een ‘shared space’. Voetgangers en fietsers worden niet gescheiden van elkaar. Bij het ontwerp is een lijnenspel de drager, dat terugslaat op het thema Verlden (ver) weven in heden en tegelijkertijd de uiteinden of ‘koppen’ van de straat verbindt met de Heuvel en Langstraat. Verder wordt er zoveel mogelijk groen in de straat gebracht. Enerzijds door het planten van bomen, anderzijds door het aanbrengen van driehoekige, verhoogde plantvakken, waaraan zitelementen worden gekoppeld. Uiteraard is er ook gedacht aan verlichting, fietsparkeermogelijkheden en afvalbakken. Het moet een vriendelijk en uitnodigend geheel worden. De zitelementen die gekoppeld zijn aan de verhoogde plantvakken laten we op een tweetal plekken in rechthoekige vorm terug komen in de Langstraat.

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Korte Kerkstraat starten op 11 september. Dit gedeelte moet gereed kunnen zijn op 10 november.

Herinrichting Heuvel en parkeerterrein Markt
Afgelopen voorjaar vonden de eerste bijeenkomsten met direct betrokkkenen uit de straat plaats.
Daar kwamen de eerste ontwerpen voor de inrichting van de Heuvel en markt aan de orde. De
onderdoorgang van de Heuvel naar het Bezorgershof en de doorgang tussen de kerk en de achterzijde van de Nettorama stonden ook op de agenda. We zijn met de reacties aan de slag gegaan en verwachten snel een aantal ontwerpen voor te kunnen leggen.

De rode draad bij alle inrichtingsplannen van het centrum van Geldrop is ‘Verleden (ver)weven in heden’.

Nieuws

woensdag 2 augustus 2017
September in het teken van Verleden (ver)weven in heden!

woensdag 2 augustus 2017
Start herinrichting Korte Kerkstraat

dinsdag 16 februari 2016
Werken aan een nieuw centrum!