Centrumplan nieuws

Blijf op de hoogte
van centrumplan
Geldrop

Herinrichting Langstraat op 15 februari van start!

Op 15 februari 2016 start de gemeente met de herinrichting van de Langstraat en een gedeelte van de Vincentiusstraat. De bestrating van gevel tot gevel in de Langstraat en de voetpaden in de Vincentiusstraat worden vernieuwd en de groene elementen en openbare verlichting worden aangepast.

Bereikbaarheid winkels

Om de bereikbaarheid van de aangelegen winkels en parkeerterreinen te handhaven worden de werkzaamheden in 2 werkvakken uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijft een loopstrook van circa 2 meter gehandhaafd voor de winkels (tegen de gevel). Het vernieuwen van de trottoir/loopstrook direct voor de winkel wordt in overleg met de aangelegen winkelier uitgevoerd.

Werkvak 1: Langstraat tussen Heuvel en Bezorgershof

Op maandag 15 februari 2016 wordt gestart met het gedeelte Langstraat tussen de Heuvel en het Bezorgershof. De werkzaamheden in werkvak 1 duren naar verwachting 4 weken tot maandag 14 maart 2016. Parkeerplaats Bezorgershof blijft bereikbaar via het Bogardeind. De Vincentiusstraat en parkeerplaats Het Machinaal zijn tijdelijk bereikbaar via de Dommeldalseweg en De Burght.

Werkvak 2: Langstraat tussen Bezorgershof en Korte Kerkstraat

Op maandag 14 maart wordt gestart met het gedeelte Langstraat tussen het Bezorgershof en de Korte Kerkstraat. De werkzaamheden in werkvak 2 duren naar verwachting ook 4 weken tot en met vrijdag 8 april. Parkeerplaatsen Bezorgershof en Het Machinaal blijven bereikbaar via de Dommeldalseweg.

Zondag afsluitingen 6 maart en 3 april 

Om het kruispunt Langstraat/Heuvel/ Molenstraat/Dommeldalseweg opnieuw te bestraten moet dit kruispunt op een zondag afgesloten worden voor al het verkeer. Dit staat gepland op zondag 6 maart. Dat geldt ook voor het kruispunt Langstraat/Bezorgershof, dit staat gepland op zondag 3 april. Zodra deze zondagen definitief zijn vastgesteld wordt u hierover verder geïnformeerd.

 

 

Herinrichtingsplan

De gemeenteraad heeft eerder de centrumvisie en de notitie 'Parkeren' vastgesteld. Hierin staat ook de herinrichting van het openbaar gebied. De Langstraat en een deel van de Vincentiusstraat horen daar ook bij. De sfeer en de inrichting worden bepaald aan de hand van het verhaal Verleden (ver)weven in heden. Hierin staan de algemene uitgangspunten voor de herinrichting van het centrumplan. 

Wat willen we bereiken? 

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte door:

  • meer (openbaar) groen aan te brengen 
  • bankjes te plaatsen
  • de verouderde verharding te vervangen (stijl horecaplein)
  • de verlichting te vernieuwen (led-verlichting)
  • bredere trottoirs door de rijbaan te versmallen 
  • veilige oversteekplaatsen
  • meer ruimte om de fiets te parkeren
  • Groen

In de Langstraat staan nu vier bomen. In het voorlopig ontwerp wil de gemeente twaalf bomen plaatsen. In de Vincentiusstraat staan nu 13 bomen waarvan een aantal een niet zo goede conditie heeft. We willen 7 bomen kappen om de overige bomen de ruimte te geven door te groeien. Er wordt één nieuwe boom geplant zodat er in totaal 7 bomen komen te staan. Rondom de bomen wordt beplanting aangebracht. Dit levert een groener straatbeeld op. 

Rijbaan en trottoir

De rijbaan wordt versmald naar 5,8 meter. Bij deze breedte kunnen auto's en fietsers elkaar veilig passeren. Door de versmalling van de rijbaan worden de trottoirs wat breder. Het plateau op de kruising Langstraat/Heuvel blijft gehandhaafd maar het hoogteverschil wordt wel teruggebracht naar circa 8 cm. 

Oversteekplaatsen

Er komen drie zebrapaden die verhoogd worden zodat ze op hetzelfde niveau liggen als het trottoir. Op de rijbaan ontstaat dan een plateau dat de snelheid beperkt. Op deze manier kunnen de weggebruikers beter op elkaar inspelen. 

Parkeren

Er komen twee centrale parkeerautomaten en het parkeren voor fietsen wordt flink uitgebreid.

Verlichting                                                                                                                                                                                        

Voor de openbare verlichting wordt led-verlichting gebruikt en wordt in dezelfde stijl uitgevoerd als de verlichting op de Heuvel.

Documenten 

Definitief ontwerp herinrichting Langstraat en Vincentiusstraat (pdf, 443 KB)

Inspraaknotitie herinrichting Langstraat juni 2015 (pdf, 56 kB)

Informatie

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14 040.


Voor algemene vragen over het centrumplan Geldrop kunt u contact opnemen met Jos Brinkman. Heeft u vragen over de herinrichting van de Langstraat, dan kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Frans van Ravenstein. Zij zijn bereikbaar via 14 040 of via onderstaande emailadressen:

j.brinkman@geldrop-mierlo.nl
p.wouters@geldrop-mierlo.nl
f.v.ravenstein@geldrop-mierlo.nl

Nieuws

woensdag 2 augustus 2017
September in het teken van Verleden (ver)weven in heden!

woensdag 2 augustus 2017
Start herinrichting Korte Kerkstraat

dinsdag 16 februari 2016
Werken aan een nieuw centrum!