Centrumplan nieuws

Blijf op de hoogte
van centrumplan
Geldrop

Beleidsnota's centrum Geldrop ter inzage

Ter inzage: vanaf 26 november

Vanaf donderdag 26 november 2015 liggen drie beleidsnota’s voor het centrum van Geldrop ter inzage: het Beeldkwaliteitsplan, de Beleidsnota Reclame en Terrassen en de Stimuleringsregeling Gevelverbetering. 

 

Beeldkwaliteitplan

Het Beeldkwaliteitplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld en gaat onderdeel uitmaken van de welstandsnota. Alle plannen in het centrum, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, worden hieraan getoetst.

Beleidsnota Reclame en Terrassen

De gemeente wil reclames beperken in grootte en plaats, waardoor het straatbeeld rustiger wordt en fraaie gevels beter zichtbaar worden. We hopen dat het centrum zo aantrekkelijker wordt bewoners, bezoekers en ondernemers. 

Stimuleringsregeling Gevelverbetering

De gemeente wil graag samen met de ondernemer/vastgoedeigenaar mogelijkheden onderzoeken voor gevelverbetering. Hiervoor is deze regeling opgesteld. Ondernemers en eigenaren ontvangen een stimuleringsbijdrage om de gevel te verbeteren. 

Meer informatie

U vindt hieronder de nota's:

Beeldkwaliteitsplan

Beleidsnota Reclame en Terrassen

Stimuleringsregeling Gevelverbetering

Inspraak

Deze concept-nota’s liggen met ingang van 26 november gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie kenbaar maken aan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. De stukken  zijn ook in te zien van maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden, in de publiekshal van het gemeentehuis in Geldrop. Ook kunt u een afspraak maken met Hans Snijders voor een toelichting op deze nota’s via het telefoonnummer 14040.

Nieuws

woensdag 2 augustus 2017
September in het teken van Verleden (ver)weven in heden!

woensdag 2 augustus 2017
Start herinrichting Korte Kerkstraat

dinsdag 16 februari 2016
Werken aan een nieuw centrum!