Centrumplan nieuws

Blijf op de hoogte
van centrumplan
Geldrop

Centrumplan Geldrop

Herinrichting Langstraat

De gemeente gaat de Langstraat en een deel van de Vincentiusstraat, opnieuw inrichten. De herinrichting is onderdeel van het Centrumplan Geldrop. De start voor de herinrichting stond eigenlijk gepland voor september/oktober november. Vanwege de lange levertijd van de gewenste materialen is dit uitgesteld tot februari 2016. 

Centrumvisie

De gemeenteraad heeft eerder de centrumvisie en de notitie 'Parkeren' vastgesteld. Hierin staat ook de herinrichting van het openbaar gebied. De Langstraat en een deel van de Vincentiusstraat horen daar ook bij. Wat willen we bereiken? 

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte door:

  • meer (openbaar) groen aan te brengen 
  • bankjes te plaatsen
  • de verouderde verharding te vervangen (stijl horecaplein)
  • de verlichting te vernieuwen (led-verlichting)
  • bredere trottoirs door de rijbaan te versmallen 
  • veilige oversteekplaatsen
  • meer ruimte om de fiets te parkeren

Groen

In de Langstraat staan nu vier bomen. In het voorlopig ontwerp wil de gemeente twaalf bomen plaatsen. In de Vincentiusstraat staan nu 13 bomen waarvan een aantal een niet zo goede conditie heeft. We willen 7 bomen kappen om de overige bomen de ruimte te geven door te groeien. Er wordt één nieuwe boom geplant zodat er in totaal 7 bomen komen te staan. Rondom de bomen wordt beplanting aangebracht. Dit levert een groener straatbeeld op. 

Rijbaan en trottoir

De rijbaan wordt versmald naar 5,8 meter. Bij deze breedte kunnen auto's en fietsers elkaar veilig passeren. Door de versmalling van de rijbaan worden de trottoirs wat breder. Het plateau op de kruising Langstraat/Heuvel blijft gehandhaafd maar het hoogteverschil wordt wel teruggebracht naar circa 8 cm. 

Oversteekplaatsen

Er komen drie zebrapaden die verhoogd worden zodat ze op hetzelfde niveau liggen als het trottoir. Op de rijbaan ontstaat dan een plateau dat de snelheid beperkt. Op deze manier kunnen de weggebruikers beter op elkaar inspelen. 

Parkeren

Er komen twee centrale parkeerautomaten en het parkeren voor fietsen wordt flink uitgebreid. 

Verlichting

Voor de openbare verlichting wordt led-verlichting gebruikt en wordt in dezelfde stijl uitgevoerd als de verlichting op de Heuvel. 

Planning

Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vaststellen.  In april/mei 2015 is de gasleiding vervangen. De start voor de herinrichting stond eigenlijk gepland voor september/oktober november. Vanwege de lange levertijd van de gewenste materialen is dit uitgesteld tot februari 2016. 

Ontwerp, inloopavond en inspraak

Het ontwerpplan voor de herinrichting van de Langstraat, inclusief de Vincentiusstraat, heeft 6 weken ter inzage gelegen van 12 maart t/m 22 april 2015. Op 8 april is er een inloopavond georganiseerd. Tijdens de inloopavond was er gelegenheid om vragen te stellen, reacties in te brengen en met elkaar van gedachten te wisselen over de plannen.

 

Definitief ontwerp herinrichting Langstraat en Vincentiusstraat (pdf, 443 KB)

Inspraaknotitie herinrichting Langstraat juni 2015 (pdf, 56 kB)

Contactinformatie

Voor algemene vragen over het centrumplan Geldrop kunt u contact opnemen met Jos Brinkman. Heeft u vragen over de herinrichting van de Langstraat, dan kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Frans van Ravenstein. Zij zijn bereikbaar via 14 040 of via onderstaande emailadressen:

 

Nieuws

woensdag 2 augustus 2017
September in het teken van Verleden (ver)weven in heden!

woensdag 2 augustus 2017
Start herinrichting Korte Kerkstraat

dinsdag 16 februari 2016
Werken aan een nieuw centrum!